Prečo spolupracovať

Prečo je lepšie spolupracovať ako súperiť? Zjavne záludná otázka by sa mohlo zdať…

Tento článok by som nechcel poňať formou menovania minimálne 30 bodov, v ktorom by boli vysvetlené všetky pozitíva a dôvody prečo práve my a nie ty, či oni.

Nechcem sa venovať technickým veciam, detailom a konkrétnym maličkostiam, čo robia celok celkom. Rád by som pristúpil k spolupráci ako forme určitej dôvery a spolupatričnosti.

BANDLY vzniklo na základoch vzájomnej diskusie ľudí, ktorí vedeli s akými problémami sa potýka ich fungovanie ohľadne predaja a výroby produktov spojených s fungovaním kapely, či vydavateľstva.

Počas fungovania Tahamato sme narazili na množstvo problémov a obmedzení, ktoré limitovali nás no hlavne hudobníkov. Budovanie nového portálu bralo do úvahy všetky veci s ktorými sme sa stretli a patrične sa ich snažíme zakomponovať do Bandly. Nie všetky „vychytávky“ sú online od začiatku. Na týchto vylepšeniach pracujeme a postupne ich zakomponovávame do každodenného používania.

Vzájomná spolupráca je aj o tom, že počúvame Váš hlas a názor. Vzájomným dialógom vieme spraviť Bandly ešte lepším. Lepším pre zákazníkov, lepším pre hudobníkov a lepším pre administráciu celého systému.

Spolupracovať s Bandly znamená:
→ bez zbytočných a obmedzujúcich zmlúv
→ bez nutnosti platiť nič vopred
→ profesionálne a rýchle
→ férovo pre všetky strany

Bandly je tu pre to, aby sme šetrili kapele čas a prostriedky, ktoré môže venovať tvorbe hudby. Zo zarobených prostriedkov sa dá financovať kvalitné nahrávacie štúdio alebo prostriedky použiť na realizáciu ďalších projektov napr…