Reklamácie

Pri výrobe a distribúcii tovaru dbáme na to, aby všetok tovar bol doručený v bezchybnom stave. Napriek všetkým opatreniam naprieč celým procesom sa môže stať, že tovar, ktorý bol doručený, obsahuje výrobnú závadu alebo nedokonalosť. Sme len ľudia a občas sa skrátka chyba stane. V nasledovnom odstavci nájdete návod, ako postupovať pri reklamácii tovaru, ktorá sa riadi Obchodnými podmienkami platnými pre portál Bandly.

Reklamácia a záruka

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať tovar okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nie na opotrebovanie nosením a používaním.

Zodpovednosť predajcu

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

a) Nesprávnym použitím výrobku
b) Nesprávnym skladovaním a používaním
c) Bežným opotrebovaním veci spôsobeným používaním
d) Aplikovaním zľavy
e) Ak farba produktu nekorešponduje s farbou produktu na web stránke.

Postup pri reklamácii

1. Informujte nás o reklamácii e-mailom na bandly@bandly.sk
2. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
3. Zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom na bandly@bandly.sk
4. O ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.